Proizvodnja drvenih paleta, topolovog furnira i šper ploča: Visa-Prom d.o.o. Kanjiža

Šta predstavljaju palete i koja je njihova prednost u transportu proizvoda?

Skladište ima svoje osobine i jedan od njegovih strukturnih komponenti su drvene palete, tj. uopšte palete koje služe za skladištenje i premeštanje proizvoda u skladištu. One predstavljaju osnovni materijal za pakovanje u skladištu. Obzirom da u skladištu vladaju posebni uslovi, zbog kojih je roba izložena spoljašnjim uticajima, naročito od oštećenja od strane druge robe, samim tim, drvene palete ujedno štite robu u skladištima. Transportom tj. premeštanjem sa jedne lokacije na drugu lokaciju u skladištu ili od prevoznog sredstva do lokacije u magacinu gde bi se roba uskladištila, sama drvena paleta predstavlja takođe i amortizer pri odlaganju robe na lokaciji, najviše zbog svoje gipkosti. Tu su ujedno i vidne prednosti drvenih paleta u odnosu na plastične palete, koje u ukupnom broju paleta, koje se danas koriste u svetu, zauzimaju tek oko 5% paleta koje služe za skladištenje robe.

Kako je sve počelo?

Drvene palete su relativno novi proizvod, jer su u skladištenje uvedene u dvadesetom veku. Omogućile su lakše skladištenje i rukovanje u logistici. Njihovom pojavom su se promenile mnoge stvari u oblasti skladištenja artikala, a pre svega, doprinele su modernizaciji logističkih sistema. Pre njihove upotrebe, roba se ranije lošije slagala, što je izazivalo rasipanje gomila na kojima su slagani artikli. Rasipanjem artikala, skladišta su često bila veoma izložena štetočinama. Pojavom paleta, pojavila se i mehanizacija koja je omogućavala brži i efikasniji sistem pakovanja i skladištenja robe, a samim tim i efikasnost otpreme i trasporta do krajnjeg kupca, tj. drugih skladišta.

Uvođenjem drvenih paleta u logistiku, kompanije su počele da uvode standarde o vrsti paleta koje su se koristile za skladišta i transport, definisan je broj ulaznih tačaka za viljuškare na kojima se ubacuje viljuška da bi se teret premestio sa jedne lokacije na drugu, definisane su tačne dimenzije paleta, kako bi se uklapale u dimenzije transportnih vozila, tj. prikolica i kontejnera. Što se tiče recimo same mobilnosti drvenih paleta, postoje, plete sa dve i četiri ulazne tačke, što znači da viljuškar može ubacivati viljušku ili sa dve strane ili sa četiri, čime se povećava mobilnost. 

Koji se materijali koriste u proizvodnji paleta?

Danas se proizvode četiri vrste paleta, od drveta, plastike, metalnih legura i kartona. Međutim, najveći udeo u tržištu od čak 90-95% imaju drvene palete, koje su i dalje veoma tražene u logistici. Razlozi su mnogobrojni, a neki od njih su da se mogu lako reciklirati, popravljati i ekološki nemaju uticaj na životnu sredinu. Jedina mana u odnosu na druge dve pomenute vrste paleta je ta što je drvene palete teško čistiti.

Prednosti u odnosu na druge vrste materijala.

Kada govorimo o prednostima drvenih paleta u odnosu na plastične, koje su druge po redu korišćene palete, prednosti drvenih paleta u odnosu na plastične su višestruke. Prva prednost je da su neuporedivo jeftinije u nabavci, dugotrajnije su jer se mogu popravljati, za razliku od plastičnih, koje su podložne izobličavanju ukoliko dođe do preopterećenja palete ili starenja plastike, pri čemu raste krtost plastičnih paleta. Pored ove osobine, plastične palete su podložne i skupljanju usled atmosferskih uticaja. Njihovim deformacijama, plastična paleta se ne može popraviti, a vrlo često materijali od kojih je napravljena plastična paleta nisu reciklirajući.

Najmanje korišćena vrsta paleta su metalne palete koje su svoju primenu našle u metalnoj industriji. Najčešće su pravljene od aluminijuma ili čelika, što im omobućava da se lako čiste, najčešće pranjem, ali zbog svoje težine, utiču na cenu robe koja se njima transportuje, jer utiču na ukupnu masu u prevoznom sredstvu.

Pored pomenutih paleta, u logistici se koriste i kartonske palete, koje služe za transport lake robe i uglavnom su višekratne za upotrebu, lako se recikliraju. Njihova mana je što su kratkotrajne, jer se brzo deformišu. 

Prednosti paletizacije

Upotrebom drvenih paleta se postiže konkurentska prednost. Ručno skladištenje robe u magacinu nije opcija za brzu isporuku i kvalitetno čuvanje robe. Ujedno roba koja nije na paletama, vrlo često zauzima dosta prostora u skladištima i na kraju, skladišta koja ne koriste paletne sisteme, imaju problem sa organizacijom robe. Samim tim, upotreba paleta pomaže u poboljšanju same logistike.

Navešćemo nekoliko prednosti korišćenja paleta:

  • Roba se brže i kvalitetnije i blagovremeno otprema i doprema, što ujedno omogućava brži istovar i utovar. Standardizacijom paleta postignuto je lako organizovanje utovara u kamione, kojima su prikolice i tovarni prostor takođe proizvedeni po određenom standardu.
  • Paletizacijom robe se postiže uvođenje mehanizacije u transportne procese utovara i istovara, a samim tim i do smanjenja potrebe za radnom snagom.
  • Proizvodi osetljivi na temperaturu bolje su zaštićeni – kvarljiva roba koja se drži u skladištima bez kontrole temperature ima manji rizik od kvarenja kada se skladišti na paletama.
  • Manje šanse za oštećenje — Palete služe kao zaštitna oprema, čuvajući robu bezbednom. Ne može da padne ili prevrne, jer je na odgovarajući način složena tokom skladištenja i transporta.
  • Radnici su bezbedniji – Sa manje angažovanog rada, smanjen je rizik od povreda radnika.
  • Slaganje paleta se može bolje planirati pre otpreme ili čak tokom transporta, jer praktično sve palete imaju unapred definisane veličine utvrđene jasnim kriterijumima. 
RADNO VREME Pon-Pet: 07:00-16:00

+381 24 876 821