Proizvodnja drvenih paleta, topolovog furnira i šper ploča: Visa-Prom d.o.o. Kanjiža

Prednost šperploče u odnosu na puno drvo

Šperploča ili puno drvo?

Dugo godina unazad se na šperploču gledalo kao na zamenu za drvo. Međutim, kako je vreme prolazilo i nove tehnologije ulazile u primenu, šperploča je postala primarni materijal za građevinske firme i mnoge koji su kretali sa gradnjom svojih privatnih domova. Nakon dugog perioda upotrebe šperploče u građevinarstvu, možemo izdvojiti i nekoliko najvećih prednosti šperploče.

1. Šperploča je čvrst građevinski materijal. Upravo lepljenjem tankih slojeva različitih sorti drveta u sendvič, formiran je materijal koji je jednako jak, a vrlo često i jači od punog drveta. Šperploča je kao takva našla primenu u različitim oblastima primene i time su rešavani problemi sa snagom prirodnog izvora drveta. Unakrsna struktura obezbeđuje ravnomerno raspoređivanje čvrstoće koje može da nosi veće težine od punog drveta.

2. Šperploča je izdržljiv materijal. Obzirom da je struktura šperploče takva da su slojevi isprepletani, to šperploču čini veoma izdržljivim materijalom na mnoga naprezanja i to po svim uglovima. Tom osobinom, šperploča je u potpunosti uporediva sa punim drvetom, čime šperploča predstavlja potpunu alternativu na puno drvo.

3. Šperploča je materijal koji je lagan. Komad materijala od šperploče je dosta lakši od komada od punog drveta. Ova informacija je veoma bitna ukolko se razmišlja o proizvodnji nameštaja. Šperploča se lako obrađuje za razliku od komada punog drveta koji je često vrlo nezgrapan za dalju obradu. Samim tim, šperploča se pokazala kao komercijalno isplativiji materijala i zbog manjeg ostatka tj otpada nakon obrade.

4. Šperploča se proizvodi u tablama koje se proizvode po zahtevu kupca. Samim tim, mogu biti veoma velikih površina. Ovim je omogućeno da vrlo lako predvidite koliko materijala će biti potrebno za određeni projekat na kome planirate radove. Ovo važi u svim slučajevima, od planiranja radova na proizvodnji nameštaja, pa sve do radova na pokrivanju podova. Sve ovo utiče na smanjenje troškova prilikom planiranja radova.

5. Šperploča je odličan savitljivi materijal. Ova osobina šperploče vam može omogućiti da lakše napravite zakrivljene površine. To je zato što sama struktura šperploče koja je sastavljena od isprepletanih tankih slojeva furnira, veoma dobro trpi savijanje. Čak i na takvoj zakrivljenoj površini je omogućeno da vršite dalje obrade, šrafite i zakucatave ekser.

6. Šperploča je materijal koji lepo izgleda. Pokrivni slojevi šperploče su obično izrađeni od visokokvalitetnog drveta i samim tim, mogu se prekrivati raznim prelepim strukturama koje taj površinski sloj ima. Samim tim, takve površine se mogu lako uklapati u postojeći ambijent i davati izgled poput pravog drveta. Ovo se naročito postiže kada su u pitanju kvalitetni površinski slojevi furnira.

7. Drvo nije otporno na požar, ali, šperploča predstavlja materijal koji je daleko otporniji na požar od samog drveta. Takođe, zbog svoje strukture, šperploča ne zadržava vlagu, pa samim tim je bolji materijal za primenu na mestima gde je vlaga prisutna. Tu osobinu otpornosti drveta na vlagu imaju samo kvalitetnije vrste punog drveta, čime se šperploča svrstava u rang takvog materijala.

8. Šperploča je lakši materijal od punog drveta, što je čini isplativijom za transport.

9. Šperploča je ekološki prihvatljiv materijal. Tačno je da se šperploča proizvodi od drveta, ali obzirom da se šperploča proizvodi od tankih listova tj furnira koji se ljušti sa oblovine, samim tim se postiže da od jednog stabla drveta može da se proizvede čak i do 250m2 table furnira. Te table se seku na određene mere, pri čemu se nakon toga od njih proizvode table šperploče ukrštanjem više slojeva furnira. Kombinacijama furnira, dobiju se šperploče različitog kvaliteta. Time se pokazalo da je ovaj materijal daleko jeftiniji i isplativiji od materijala od punog drveta, iza koga ostaje dosta ostatka tj. otpada. To čini šperploču ekološki prihvatljivim proizvodom. Ovo je apsolutno važno, s obzirom na zabrinjavajuće stanje životne sredine i sveta uopšte danas. 

RADNO VREME Pon-Pet: 07:00-16:00

+381 24 876 821