Proizvodnja drvenih paleta, topolovog furnira i šper ploča: Visa-Prom d.o.o. Kanjiža

Visa Prom proizvodnja šperploče u Srbiji

VISA-PROM šperploča od tolope čini građevinsku konstrukciju lakšom.

VISA-PROM šperploča je laka, ali čvrsta. Naša šperploča je posebno dizajnirana za građevinske konstrukcije kao što su podovi, zidovi, ali i plafoni. Zbog jačine i čvrstoće je idealna za noseće konstrukcije, te zbog male težine, laka je za rukovanje i transport. Ove karakteristike su kombinovane zahvaljujući sirovini i strukturi koja se koristi u procesu proizvodnje VISA-PROM šperploče od topole. Na samu čvrstoću šperploče utiče sama struktura šperploče, koja je formirana od topolovog furnira, a koji se proteže od ivice do ivice šperploče prilikom samog procesa proizvodnje. VISA-PROM šperploča od topole je lagana u poređenju sa mnogim drugim drvenim materijalima koji se koriste u građevinarstvu.

U građevinarstvu je posebno bitno da se sa kabastim elementima može lako raditi. Težina samih ploča je vrlo bitna kada se vrši manipulisanje sa njima, kada se pomeraju, obrću i postavljaju na lice mesta. Pri tom treba imati na umu da je za teže stvari potrebno više radnika, zbog samog fizičkog naprezanja radnika. Zbog toga se gleda da se tablom šperploče može manipuliše sa što manjim brojem radnika, a da u isto vreme te table šperploče zadovoljavaju sve kriterijume koje građevinski projekat zahteva. Kada već govorimo o tome, onda je bitno da kažemo da je npr. tabla topolove šperploče dosta lakša od table iverice ili OSB ploče.

Na izvođenju građevinskog projekta je vrlo važno da se naprave uštede. Jedna od bitnih ušteda je recimo broj tabli koje će moći da preveze kamion u jednoj turi. Uzmimo primer da je tabla od iverice i OSB ploče debljine 22mm i da je minimalna gustina tih materijala oko 600kg/m3, dok minimalna gustina za topolovu šperploču iznosi oko 400kg/m3, što nam govori, da u jedan kamion može stati dosta više tabli zbog same debljine šperploča, ali i zbog manje težine, te samim tim, transport ovog materijala je dosta ekonomičniji. Obzirom da se zalažemo za zelenu proizvodnju i zdravu životnu sredinu, transport lakših materijala manje opterećuje vozila, te samim tim je i manje izduvnih gasova koje to vozilo koristi pri transportu šperploče. Kada se gleda pojedinačno, ta razlika može biti zanemarljiva, ali na broj vozila koja se stalno kreću, razlike mogu biti očigledne. 

Vrlo bitna stvar u našoj proizvodnji šperploče je sastav Visa-Prom šperploče. Visa-Prom šperploča je sastavljena isključivo od topolove sirovine. To znači da u proizvodnji šperploče ne učestvuje drugo drvo. Time se obezbeđuje konstantno visok kvalitet i pouzdane tehničke karakteristike.

Proizvodnja Visa-Prom šperploče se izvodi isključivo u proizvodnim pogonima u Kanjiži, Srbija. Sva topola koja se koristi za proizvodnju šperploče, potiče iz šuma kojima se odgovorno upravlja. To znači iz obnovljivih rasada topole. Udeo lepka je blizu 10%, pri čemu je najmanje 50% fosilnog fenola zamenjeno prirodnim lepkom drveta. Ovo je vrlo bitan podatak, jer se time smanjuje i onako niska emisija fosilnog CO2 tokom životnog ciklusa Visa-Prom šperploče. Štaviše, naši kupci cene održivost naše šperploče od topolovog drveta, a koja ujedno ispunjava sve relevantne ekološke zahteve. Širok raspon veličina i debljina tabli šperploče, uz CNC bradu proširuje mogućnosti potencijal upotrebe naših ploča daleko izvan tradicionalne krajnje namene.   

Respecting Nature, Nurturing Quality

Link: https://cordmagazine.com/business/success-stories/vladimir-mitic-visa-prom-ltd-respecting-nature-nurturing-quality/ Visa-Prom Ltd. is an enterprise that has spent more than 30 years operating successfully on the local and international markets. Thanks to its

Read More »
You asked, we answered. Frequently asked questions about Visaprom plywood

You asked, we answered.

You asked, we answered. Frequently asked questions about Visaprom plywood Plywood is an integral part of various buildings and spaces. It can be used as

Read More »
RADNO VREME Pon-Pet: 07:00-16:00

+381 24 876 821