Proizvodnja drvenih paleta, topolovog furnira i šper ploča: Visa-Prom d.o.o. Kanjiža

 • VIŠEDECENIJSKA TRADICIJA PROIZVODNJE
  LJUŠTENOG SUVOG

  TOPOLOVOG FURNIRA

  Za nas proizvodnja furnira započinje od topolinih trupaca.
 • KONSTRUKTIVNI TOPOLOV FURNIR

  MI SMO SERTIFIKOVANI

  Podržavamo održivo šumarstvo. Vrste drveta koje se koriste u izradi furnira su uglavnom klonovi topole kao što je clon I-214.

Proizvodimo furnir od pravog prirodnog materijala

visokokvalitetne, obnovljive topole koja se uzgaja u šumama kojima se održivo upravlja.

KARAKTERISTIKE I OPIS

TOPOLOV FURNIR

VISA-PROM

Konstruktivni furnir ima široku lepezu primene u građevinarstvu, drnvoj industriji, brodogradnji, mašinskoj industriji itd. Vrste drveta koje se koriste u izradi furnira su uglavnom klonovi topole kao što je clon I-214. 

Furnir se izrađuje u dimenzijama i kvalitetu po zahtevu kupca.

Furnir se isporučuje na nepovratnim drvenim paletama standardnog pakovanja (po zahtevu kupca moguće i namensko pakovanje sa detaljnim uputstvima kupca).

Reference (destinacije) izvoza našeg furnira su: EU (Nemačka , Italija , Rumunija , Francuska, Belgija, Slovenija , Hrvatska) BiH i Srbija.

TOPOLA

Vlaga furnira se kreće do 12% (tehnološki upotrebljiv furnir za dalju obradu). 

Dužina (u smeru vlakanaca drveta) od 900 mm do 2600 mm
širina (smer upravan na smer vlakanaca drveta) od 400mm do 2500 mm
4mm-40mm
CERTIFIKAT 9001
FSC SERTIFIKAT

Od drveta do furnira

Postoji mnogo situacija i razloga u vezi korišćenja furnira od drveta. Najvažniji razlog je njegova ekonomičnost. U zavisnosti koji furnir koristite, njegova primena je velika u stambenim, hotelskim i kancelarijskim projektima, takođe, industrija nameštaja je nezamisliva bez furnira.

A gde su sve ostale industrijske delatnosti?

Provešćemo vas našom stazom proizvodnje furnira.
Uživajte.

PROCES PROIZVODNJE

Od šume do fabrike

Poštujemo održivost i nabavku vršimo isključivo iz legalnih izvora i održive koncesije za šumu.

Prvi korak u proizvodnji furnira je odabir trupaca prema fizičkim svojstvima iz drvnog rasada. Pri tom se uzima više faktora u obzir pri odabiru sirovih trupaca, kao što su zrelost, ravnost, okruglost… Samo profesionalci već mogu prepoznati kvalitet soja u šumi i odabrati ga za proizvodnju furnira. Ovde stručnjaci odlučuju deblo po deblo, kojom tehnikom od oblovine se proizvodi furnir. Da bi se zadovoljili zahtevi kvaliteta industrije za preradu furnira i potrošača, potrebno je veliko iskustvo u nabavci trupaca kako bi se garantovala optimalna obrada. 

Dopremanje trupaca do pretovarnog mesta fabrike se vrši baržama, vodenim putem preko reke Tise. Time smo podigli bezbednost u pogledu oštećenja robe, jer se time eliminiše mogućnost oštećenja prouzrokovano rupama na putevima. Na površini od 4000m2 se vrši sortiranje trupaci o odlaganje. Dalji put trupaca je transportnom trakom do kruga fabrike, odakle se dalje vrši prerada i obrada trupaca kao sirovine u daljem procesu proizvodnje. 

Play Video

Sečenje, rezanje i dimenzionisanje

Današnja industrijska proizvodnja furnira koristi u procesima proizvodnje proverene tehnologije, veliko iskustvo zaposlenih ali i veštinu odabira sirovine za izradu furnira.

Svaka vrsta drveta se pojedinačno obrađuje i priprema za svaki korak proizvodnje, pri čemu se u svako od koraka strogo kontroliše kvalitet. Da bi se zadovoljili zahtevi kvaliteta industrije za preradu furnira i potrošača, potrebno je veliko iskustvo u nabavci trupaca kako bi se garantovala optimalna i kvalitetna obrada.

Kora se uklanja (skida) sa sirovog drveta da bi se pripremila za mašine za sečenje i ljuštenje. pre početkaobrade se uklanjanju svi strani predmeti  iz drveta, kao što su utisnito kamenje, zakucani ekseri, pesak, zemlja …

U sledećem koraku drvo se seče na tanke slojeve – ili  “ljušti”. Razlikuju se dve vrste mašina za obradu furnira: mašine za sečenje i mašine za ljuštenje, kao i različite vrste pripreme. Pri tome, u zavisnosti koja se mašina koristila i koja vrsta obrade, dobijaju se i različiti rezultati.  Za kvalitet sečenja tj ljuštenja, važno je da sečivo bude precizno podešeno sa tačnošću od 0,1 mm. Samo tada se može garantovati besprekoran kvalitet.

Play Video

Sušenje furnira i skladištenje

Nakon procesa ljuštenja, listovi furnira su vlažni i u daljem procesu proizvodnje je neophodno furnir izložiti visokoj temperaturi sušara, kako bi postigao neophodnu vlažnost od 8-12% u zavisnosti da li furnir ide na dalju obradu, za dobijanje šper-ploče, ili se pakuje i odlaže kao gotov proizvod.

Raspolažemo sa visoko efikasnim protočnim i etažnim sušarama velikog kapaciteta, u kojima se obezbeđuje stabilna vlažnost furnira. Pored tog ašto se u sušarama obezbeđuje potrebna vlažnost furnira, one takođe pružaju i efekat peglanja furnira. U zavisnosti od namene furnira, može se podešavati vreme protoka furnira kroz sušaru kao i temperatura prilikom sušenja. Ovim se izbegavaju greške u sušenju, a koje se mogu odraziti ili na presušen furnir koji je ujedno i neupotrebljiv, ili previše vlažan, čime postaje pogodan za plesni i samim tim više neupotrebljiv.

Kada se završi proces sušenja furnira , vrši se njihovo sečenje i povezivanje. Ivice se ispravljaju, a po potrebi se odsecaju nepravilnosti rasta. Furnir se zatim klasifikuje prema namenskim upotrebama i sprema prema specifikaciji kupca. Nakon toga se vrši odlaganje u skladišni prostor tj. isporuka kupcu prema zahtevu. Furnir koji je namenjen za dalju obradu, a koji je veće vlažnosti, se prebacuje u pogon za proizvodnju šper-ploče.

Play Video

Naši partneri

Cenimo dugoročne odnose sa svojim dobavljačima kao i kupcima.

Iskusni proizvođači se uvek oslanjaju na
VISA-PROM TOPOLOV FURNIR

Naše decenije iskustva u preradi topole i kontinuirani razvoj proizvoda, garantuju rešenja proizvoda prilagođena potrebama naših kupaca.
Play Video

DA SE PODSETIMO: Istorija furnira

od zanatlija do industije

Reč furnir potiče od francuske reči “fournier”  iz 16. veka, a  čiji prevod znači zaštita. Tokom renesanse, baroka i kasnijih vekova, veliki majstori su stvarali umetnički savršen nameštaj, pokazujući kako se razvijalo ovo kulturno nasleđe koje je ujedno predstavljalo simbol svog vremena.

Tehnologija furnira razvijena je oko 3000. godine pre nove ere u Egiptu. U zemlji koja je okružena pustinjom i gde je dragocena šuma bila retkost. Ta činjenica je učinila se zalihe iskoriste na najekonomičniji način. Nije ni čudo da se upravo ovde rodila ideja da se plemenito drvo seče u tanke listove kako bi se njima prekrile manje dragocene površine. Drvo je bilo retko u Starom Egiptu, bilo je retkost i cenjeno koliko i dragoceni dragulji koji su korišćeni za umetničko ukrašavanje nameštaja.
Furnir je nastao u okolini čiji pejzaž ne karakteriše bujna vegetacija, već tamo gde je drvo cenjeno kao redak resurs, zbog čega su ljudi bili svesni značaja njegovog optimalnog korišćenja. U početku se furnir izrađivao ručno, što je bio izuzetno zahtevan i dugotrajan zadatak.Ipak, prelepa svetilišta koja su otkrivena 1922. u Tutankamonovoj grobnici svedoče o rudimentarnoj metodi obrade drveta, koja je tada bila uobičajena, otkrivajući prirodnu lepotu unutrašnje strukture drveta.
Zapisi o predmetima i slikama prikazanim na grobnicama i keramici, dokumentuju put furnira od Egipta, do Grčke i Rimskog carstva, sve do našeg modernog doba. Proizvodnja furnira je skoro u potpunosti nestala tokom ranog srednjeg veka i ponovo je oživela tek u gotičkom periodu. U Nemačkoj je otkriven u vreme kada je ostatak Evrope koristio skoro isključivo masivno drvo.Procvat furnira dogodio se tokom renesanse, baroka i rokokoa. Proizvodnja čak i malih količina furnira je tada bio težak i dugotrajan zadatak. Shodno tome, ovaj metod je korišćen samo u dekorativne svrhe.Proizvođači ormara u Italiji počeli su da proizvode složene površine furnira.U međuvremenu, u Nemačkoj je uvedena tehnologija glodala koja je korišćena za proizvodnju ormara od ebanovine.
Godine 1843. otvorena je prva fabrika furnira u Nemačkoj, koja je tada još uvek radila sa testerama za furnir.Prelazak sa zanatske na industrijsku proizvodnju omogućio je proizvodnju furnira u velikim količinama.

Širom sveta Industrijska proizvodnja furnira počela je sredinom 20. veka. Furniri su korišćeni za proizvodnju nameštaja i za velike zidne panele. Od tada dominiraju kućnim nameštajem.

Furniri su veoma ekonomičan način korišćenja drveta: jedno stablo daje u proseku od 250 – 500 m2 površine furnira. Gotovo svi delovi stabljike se koriste za osnovni materijal furnira (iverice, MDF ploče i sl.

RADNO VREME Pon-Pet: 07:00-16:00

+381 24 876 821