Proizvodnja drvenih paleta, topolovog furnira i šper ploča: Visa-Prom d.o.o. Kanjiža

SISTEM KVALITETA

Kompanija Visa-Prom d.o.o. već prerađuje drvo prema svim Evropskim standardima koristeći modernu tehnologiju. U samoj preradi drveta su implementirani svi Evropski standardi (ISPM 15). U Republici Srbiji se ovaj standard primenjuje od juna 2015. godine. 

Od juna 2018. godine preduzeće Visa-Prom poseduje licencu za proizvodnju paleta prema EPAL standardu, a od septembra 2018. godinu licencu za proizvodnju presovane kocke prema EPAL standardu. Trenutno smo jedino preduzeće u Srbiji koje poseduje ove licence.

ISO 9001 STANDARD
U Visa-Prom d.o.o., proizvodnja se vrši prema strogim kriterijumima kvaliteta. Pored stalne interne kontrole kvaliteta, proizvod je sertifikovan prema ISO 9001.

EPAL serfifikat
EPAL je međunarodna asocijacija koja garantuje upotrebu i kvalitet drvenih ravnih paleta (Euro paleta) i kutija paleta (paleta Euro blok), kao i drugih nosača tereta u okviru logistike transporta i skladištenja.

RADNO VREME Pon-Pet: 07:00-16:00

+381 24 876 821