Proizvodnja drvenih paleta, topolovog furnira i šper ploča: Visa-Prom d.o.o. Kanjiža

EKOLOŠKA ODRŽIVOST

PRESOVANA KOCKA ZA PALETE

Presovana kocka za palete
Presovana strugotina
EPAL sertifikat
Dimenzije: 100x145x78mm
Dimenzije: 145x145x78mm

BRILIJANTNE IDEJE SU ODUVEK POKRETALE SVET

Proizvodi služe da rešavaju problem. Presovana kocka za palete je proizvod koji je rešio dva velika problema – nedostatak drvenih kocki za palete i zagađenje vazduha koje je izazivalo paljenje strugotine.

KARAKTERISTIKE I OPIS

PRESOVANA KOCKA ZA PALETE

VISA-PROM
Mleveni drveni materijal različitih granulacija, presovan pod visokom temperaturom uz dodatak mase za vezivanje. Naš proces proizvodnje presovane kocke je bezvodan jer jednostavno sečemo, drobimo i presujemo drvni ostatak u građevinski materijal..
Osnovni materijal čine piljevina od drveta topole i prerađeni drvni ostatak. Materijal se presuje pod visokim pritiskom i temperaturi. Rezultat je visokokvalitetni homogeni presovan drveni materijal, koji se dalje može prerađivati u različite dimenzije.

Osnovne dimenzije:

 • 100 x 145 x 78 mm
 • 145 x 145 x 78 mm


Dimenzije presovanih kocki mogu da budu raznovrsne koliko i zahtevi industrije transporta i ambalaže. Poseban proizvodni proces čini našu presovanu kocku jedinstveno fleksibilnom. Zbog preko 50 godina iskustva u industriji, u stanju smo da odgovorimo na svaki izazov pojedinačno i precizno bez žrtvovanja kvaliteta i održivosti.

CERTIFIKAT 9001
FSC SERTIFIKAT
EPAL SERTIFIKAT ZA KOCKU

MI SMO JEDINI PROIZVOĐAČ PRESOVANIH KOCKI ZA PALETE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU

Presovana kocka za palete napravljena u našoj fabrici je veoma izdržljiva. Ima vrlo visoku gustinu, biorazgradiva je i ekološki prihvatljiv domaći proizvod koji je u skladu sa standardima ISPM 15.

Presovana kocka za palete ili kocka od iverice, nastala je ne tako davno. Tačnije 1970. godine, i baš kao što smo rekli da proizvodi postoje da bi rešili neki problem, tako se drvna/ambalažna industrija suočila sa problemom potražnje drvenih kocki koje su služile u proizvodnji paleta. To je bio problem jer je tih godina drvo bila jeftina sirovina, a nije je bilo dovoljno. Nasuprot tome, postojale su ogromne deponije piljevine, koja se ili loše odlagala ili palila. Iz ove perspektive, to je bio jedan mizeran problem, ali tih godina, koje su inače poznate i po snažnom procvatu industrije, taj problem je postajao sve češći. 

I upravo, 1970. godine jedan snalažljivi preduzetnik iz Nemačke je konačno došao na ideju da iskoristi ogromne količine drvnog “otpada” i time reši problem snabdevanja tržišta drvenim paletama.

Otpad ne postoji.

Kod nas u fabrici, otpad ne postoji. Kao otpadni materijal u pilani, piljevinu smo iskoristili kao sirovinu za proizvodnju presovane kocke, a koju dalje upotrebljavamo u proizvonji paleta.

Uvođenjem tehnologije proizvodnje presovane kocke, uspeli smo da minimalizujemo troškove upravljanja otpadom i pretvorimo ih u profit.

Naši proizvodi ne koriste vodu u proizvodnom ciklusu.

Ovo je važan doprinos zaštiti životne sredine i uštedi energije. Takođe, mnoga rešenja za upravljanje otpadom zahtevaju ogromnu količinu vode tokom procesa.

Naš proces proizvodnje presovane kocke ne koristi vodu, jer za proces proizvodnje presovane kocke jednostavno sečemo, drobimo i presujemo drvni otpad u poluproizvod materijal, tj proizvod koji dalje koristimo u procesu proizvodnje drvenih paleta.

Ovaj pogon u firmi je od skoro u funkciji. Presovana kocka trenutno pokriva potrebe fabrike pri pravljenju paleta dok jedan deo presovane kocke ide na prodaju u inostranstvo. Preduzeće Visa Prom je jedino na domaćem tržištu koje proizvodi ovaj proizvod. Presovana kocka za palete napravljena u našoj fabrici je veoma izdržljiva. Ima vrlo visoku gustinu i ovi presovani drveni blokovi su biorazgradivi i ekološki prihvatljivi i u skladu sa standardima ISPM 15.

pouzdan proizvod za industriju transporta i ambalaže.

Korišćenjem ostataka od prerade drveta i upotrebom recikliranog drveta, presovana kocka iverice savršeno dopunjuje postojeći ciklus proizvodnje i reciklaže. Sirovina za proizvodnju drvenih paleta dolazi isključivo iz održivo uzgajanih lokalnih šuma.

Play Video

Zašto koristiti visa-prom presovanu kocku

Naš presovana kocka od iverice kombinuje profitabilnost i pouzdan proizvod za industriju transporta i ambalaže.

Osnovne karakteristike:

 • Prihvata čvrsto ekser
 • Nema potrebu za tretmanom protiv insekata
 • Ne deformiše se
 • Otporno na plesni
 • Otporno na temperaturne fluktacije
 • Drži konstantnu vlažnost
 • Može se reciklirati
Prednosti materijala:
 • Zahvaljujući modernoj industrijskoj proizvodnji postignut je standardizovan kvalitet presovanih kocki.
 • Otpornost na visok pritisak.
 • Gustina nasipanja materijala u presu se konstantna.
 • Materijal ima visoku sposobnost zadržavanja eksera.
 • Mala potreba za popravkama.
 • Nema pucanja.
Održivost:
 • Ekološki prihvatljiv proizvod od drveta.
 • Ušteda drvnih resursa.
 • Nije potrebno hemijsko tretiranje.
 • Nakon upotrebe, proizvod se može reciklirati.
Potpuna zamena za puno drvo:
 • Prema međunarodnim propisima za tretman drvene ambalaže, ISPM 15, presovana kocka ne sadrži puno drvo kao osnovni materijal.
 • Nije potreban SIREKS tretman (tretman protiv osa Sirex).
 • Materijal ne prihvata plesni i insekte.

Dimenzionalna stabilnost:

 • Nakon proizvodnog porcesa, procenat vlažnosti se kreće oko 10%.
 • Ne menja dimenzije tokom temperaturnih fluktacija
 • Prihvata vodootporni lepak.
 • Presovane kocke su otporne na uticaj okoline.
 • Sa njima se postiže precizno sklapanje drvenih paleta.

Naši partneri

Cenimo dugoročne odnose sa svojim dobavljačima kao i kupcima.

ISPM 15

standard

Usklađenost sa standardom ISPM 15 je najvažniji uslov za neograničenu upotrebu nosača tereta u međunarodnom prometu robe. EPAL drveni nosači tereta se proizvode i popravljaju u skladu sa strogim standardom IPPC (Međunarodna konvencija o zaštiti bilja) i stoga se mogu koristiti preko granica.

Od 01.01.2010. godine, sve novoproizvedene EPAL evro palete su termički obrađene u skladu sa ISPM 15.
EPAL evro palete tretirane prema ISPM 15 mogu se prepoznati po markiranim oznakama na oba centralna bloka na dugim stranama.

IPPC standard garantuje da se plesni, mikroorganizmi ili insekti ne prenose sa transportnom ambalažom u inostranstvo.

Naše palete su skoro sve obrađene u skladu sa IPPC ISPM 15 standardom. Tretman se vrši isključivo termički bez upotrebe hemikalija.

Zabranjeno je tretiranje EPAL evro paleta metil bromidom (MB).

RADNO VREME Pon-Pet: 07:00-16:00

+381 24 876 821