Proizvodnja drvenih paleta, topolovog furnira i šper ploča: Visa-Prom d.o.o. Kanjiža

 • CIRKULARNA EKONOMIJA

  Drvetu pružamo 100% dodatnu vrednost, od sirovine do krajnjeg proizvoda, naš proizvodni ciklus je zatvoreni krug.

  100% iskorišćenost.
  Kako to zaista funkcioniše?

  Najrentabilnija ruta do stovarišta

  Za sirovinu koristimo drvo topole koju do stovarišta dovlačimo baržama preko reke Tise.  Položaj naše lokacije pored reke, obezbežuje siguran i rentabilan transport sirovina.

  Pilana je naša polazna tačka

  U pilani počinje ciklus proizvodnje: Kroz optimizovanu montažu, iz oblovine se izvlači maksimalni broj rezane građe koja će se dalje koristiti u procesu proizvodnje drvenih plaeta. U drugom pogonu pilane. vrši se ljuštenje oblobine na sirovi furnir.

  Proizvodimo više proizvoda i poluproizvoda

  U drugom pogonu pilane vrši se ljuštenje oblobine na sirovi furnir.

  TOPOLOV Furnir

  Od najkvalitetnijeg drveta topole izvlačimo sirovi furnir, koji dalje sušimo za gotov proizvod, ili šaljemo na dalju proizvodnju šper-ploče.

  Šper-ploča

  Od najkvalitetnijeg drveta topole izvlačimo sirovi furnir, koji dalje sušimo za gotov proizvod, ili šaljemo na dalju proizvodnju šper-ploče.

  DRVENE PALETE

  U dva proizvodna pogona (mašinsko skivanje i skivanje pneumatskim pištoljima) dnevno proizvodimo preko 2000 drvenih paleta za domaće i strno tržište.

  Presovana kocka za drvene palete

  Svi prethodni proizvodni procesi stvaraju velike količine piljevine i otpadnog komadnog drveta, koje zatim meljemo i proizvodimo presovanu kocku po EPAL standardu. Jedini smo proizvođač presovane kocke u zemlji.

  nEMA OTPADA

  Piljevina se takođe pretvara u CO2. Ovaj visoko efikasan izvor energije proizvodi upravo onoliko CO2 koliko ga apsorbuje drveće tokom svog rasta. Deo ove energije koristimo u procesu sušenja furnira kao i komorama za dodatno sušenje finalnih proizvoda.
  RADNO VREME Pon-Pet: 07:00-16:00

  +381 24 876 821